top of page
Search

Kuidas ära tunda emotsionaalset vägivalda?

Üks peamiseid põhjuseid, miks emotsionaalset vägivalda on raske ära tunda, on asjaolu, et erinevalt füüsilisest vägivallast pole sellel juhul ei sinikaid ega üldse mingeid väliseid vägivalla märke. Haavad on südames ja armid hinges.


Emotsionaalne vägivald ei pruugi väljenduda ainult sõnades. See võib peegelduda pilkudes ja žestides. Nii silmade pööritamine, muigamine, kulmukortsutamine ja pilkav naer võivad olla emotsionaalse vägivalla väljendused. Eriti siis kui see toimub teiste silmade all. Kuid emotsionaalselt vägivaldne inimene võib partnerile ka lihtsalt alatasa kritiseeriva või mõnitava pilguga otsa vaadata ning etteheitvalt ja ärritunult ohata.


Mis takitsab tõde märkamast ja tunnistamast?


Suurim põhjus on ilmselt selles, et Sa ilmselt ei usalda ei oma tundeid ega oma instinkte. Teine põhjus, miks emotsionaalset vägivalda on nii keeruline märgata, on selle salakaval olemus. Emotsionaalset vägivalda on keeruline märgata ka seetõttu, et vägivallatsejad on väga osavad hämama ja oma käitumist õigustama, nad on väga nutikad tähelepanu kõrvale juhtima ning asju enda kasuks pöörama.


Mis siis ikkagi on emotsionaalne vägivald?


Emotsionaalne vägivald võib väljenduda verbaalses rünnakus, domineerimises, kontrollimises, isoleerimises, naeruvääristamises või teise kohta teada saadud isiklike asjade kasutamises alandamise eesmärgil. See on rünnak ohvri emotsionaalse ja psühholoogilise seisundi pihta ning sageli võib sellest välja kasvada füüsiline vägivald. Oluline on märkida, et emotsionaalne vägivald võib toimuda nii varjatud kui ka varjamatul kujul. Nähtav vägivald on näiteks avalik alandamine. Peidetud emotsionaalne vägivald on peenem ja salalikum, kuid täpselt sama hävitav.


Paljud vägivaldsed inimesed on nii targad ja nii osavad oma vägivaldsetes taktikates, et nende käitumise vägivaldsuse olemust on väga raske määratleda. Beverly Engel annab oma raamatus ”Emotsionaalne ja vaimne vägivald” ülevaate vägivaldsete inimeste poolt kõige enam kasutatavatest taktikatest, vägivalla avaldumisvormidest, mis on järgmised:

Andmata jätmine, keelamine (nii lähedus kui materiaalsed vahendid). Seda esineb sageli koos demonstratiivse vaikimisega ning selle eesmärk on partneri karistamine.

Domineerimine. Need, kes suhtes domineerida tahavad, tunnevad tohutut vajadust oma tahtmist saada ega pelga selleks ähvardusi kasutada. Domineeriv käitumine on:

 • käsutamine;

 • ajakasutuse ja tegevuste jälgimine;

 • ressursside piiramine (raha, telefon);

 • sotsiaalse tegevuse seiramine;

 • partneri isoleerimine perest ja sõpradest;

 • valikuvõimaluste piiramine (töö, hariduse ja arstiabi valdkonnas);

 • äärmuslik armukadedus ja omandiinstinkt;

 • asjade loopimine;

 • partneri või partneri laste, lähisugulaste, sõprade, lemmikloomade või vara ähvardamine või kahjustamine:

 • partneri ahvatlemine või sundimine illegaalsele tegevusele.

Emotsionaalne väljapressimine. Emotsionaalne väljapressimine on üks kõige võimsamaid manipuleerimisvorme. See väljendub selles, kui üks partner kas teadlikult või ebateadlikult sunnib tegema midagi hirmutades, süütunnet tekitades või kaastundele rõhudes.

Ohumärgid, mille puhul võib eeldada, et tegemist on emotsionaalse väljapressimisega:

 • Su partner tahab, et Sa valiks tema või millegi vahel, mida Sa tahad teha.

 • Su partner püüab tekitada Sinus tunnet, et Sa oled isekas või halb inimene, kui Sa teed midagi, mida ta ei taha, et Sa teeks.

 • Su partner palub Sul loobuda millestki või kellestki selleks, et tõestada oma armastust tema vastu.

 • Su partner ähvardab ära minna, kui Sa ei muutu.

 • Su partner ähvardab mitte anda raha või blokeerida arve, kui Sa ei tee midagi, mida ta palunud on.

Ettearvamatud reageeringud. Sedasorti emotsionaalne vägivald väljendub suurtes meeleolumutustes ja ilma mingi nähtava põhjuseta ootamatutes emotsioonipuhangutes (kaasa arvatud karjumine, vandumine, nutupuhangud, asjade loopimine). Reageeringud võivad olla väga ebajärjekindlad ehk erinevatel kordadel reageerib inimene ühele ja samale asjale erinevalt. Näiteks ühel päeval ütleb üht ja teisel päeval teist või muudab sageli oma meelt – miski ühel päeval talle meeldib ja järgmisel ei salli ta seda silmaotsaski.

Selline käitumine teeb suurt kahju, sest paneb teised inimesed, eriti elukaaslase, pidevasse pingeolukorda. Sa oled pidevas ooteseisundis ega tea, mida Sinust oodatakse. Sellise inimesega on erakordselt keeruline koos elada – tema käitumine tekitab ärevust, hirmu, rahutust ning viib pinna jalge alt, sest Sa pead olema kogu aeg valvel, peljates iga uut meeleolumuutust või vihapurset.

Selline käitumine võib viidata ka bipolaarsele meeleoluhäirele või piirialasele isiksusehäirele.


Hullutamine. (inglise keeles - gaslighting) Kui keegi teadlikult ja omakasu eesmärgil manipuleerib Sinu reaalsustajuga, selline manipuleerimine toimub väga tasahilju. Seda meetodit kasutatakse mõnikord oma partneri usaldusväärsuse õõnestamiseks, et pääseda ligi rahale või selleks, et teisi tema vastu üles keerata. Selline inimene võib pidevalt salata teatud sündmuste toimumist, väita, et keegi ütles midagi, mida te mõlemad kuulsite, aga Sina ei mäleta, või ta vihjab, et Sa liialdad või valetad.


Isoleerimine. Emotsionaalselt vägivaldsed inimesed teavad, et kui nad suudavad Su teistest isoleerida, omandavad nad Su üle suurema võimu ja saavad mõjutada Su mõtteid ja käitumist. Püüdes Sind teistest isoleerida, tahab partner Sind Su suhtlusringkonnast ära lõigata, Su identiteeditunnet hävitada ja süvendada Su sõltumist temast.


Jekylli ja Hyde´i südroom. On inimesi, kelle meeleolude kõikumine pole kaugeltki mitte normaalne. Mõne inimese emotsionaalne seisund muutub hetkega ja radikaalselt ning sellega kaasneb justkui mitte millestki tingitud vägivalla puhang – nad lähevad raevu ja muutuvad vägivaldseks.

Jekylli ja Hyde´e sündroomi all kannatavad peamiselt viit tüüpi inimesed:

 1. Inimesed, keda käivitavad minevikusündmused (reeglina lapsepõlvetrauma).

 2. Klassikaline dr Jekyll/ hr Hyde, kes elabki kaksikelu.

 3. Inimene, kelle isiksus muutub radikaalselt, kui ta joob alkoholi, tarvitab narkootikume või teeb midagi muud sõltuvust tekitavat.

 4. Inimene, kelle arvamus teistest kõigub drastiliselt.

 5. Inimene, kes moondub, kui Sa ta mingil moel natukene proovile paned.

Sellised seisundid ei ole seesama, mis tavaline normaalne tujukõikumine. Mille poolest erinevad inimesed, kellel on Jekylli ja Hyde´i sündroom?

 • Nende emotsionaalse seisundi muutused on palju radikaalsemad tavalisest meeleolu kõikumisest.

 • Sageli ei muutu mitte ainult nende tuju, vaid kogu isiksus.

 • Selle sündroomiga inimesed tunnistavad väga harva oma kahestunud isiksust või radikaalseid meeleolukõikumisi. Mõned pole isegi teadlikud sellest, et nende seisund muutub nii radikaalselt või et neis väljendub kaks erinevat isiksust.

 • Seda laadi isiksuslikud muutused on sageli põhjustatud sügavast sisemisest konfliktist.

Isiksuse muutused või kahestunud isiksus on sageli omane isiksusehäirega inimestele või seda põhjustavad varasemad väärkohtlemise kogemused.


Kontrolliv käitumine. Kontrolliv käitumine on sõna otseses mõttes kontrolliv käitumine. Su partner tunneb vajadust kontrollida kogu Su elu: Su rahakasutust, seda, kuidas Sa lastega suhtled, isegi seda, mis Sul seljas on.


Liigne armukadedus, suur omandiinstinkt, sh jälitamine. Ta teeb armukadedusstseene või esitab süüdistavaid küsimusi ja mida Sa ka ei vastaks, ükskõik kui palju Sa ka ei selgitaks, kõik see läheb kurtidele kõrvadele.


Passiiv-agressiivne käitumine. Prokrastineerimine ehk asjade edasilükkamine ilma tegeliku põhjuseta on peamine viis, milles passiiv-agressiivne käitumine väljendub. Kui keegi midagi teha või kuhugi minna ei teha, siis leiab ta ikka vabandusi, miks seda edasi lükata. Kui midagi on vaja ära teha, venitavad nad viimase minutini, et karistada seda, kes neile ülesande andis. Passiiv-agressiivne käitumine on ka näiteks mossitamine, kui ei saada seda, mida tahetakse; tagamõttega komplimendid, endassetõmbumine ja suhtlemisest keeldumine; vabanduste otsimine vältimaks teatud inimesi, et väljendada oma vastumeelsust või viha nende suhtes. Samuti võib palvete ignoreerimine olla passiiv-agressiivne tegevus.

Passiiv-agressiivne käitumine mõjutab emotsionaalselt vägivaldset seeläbi, et Sind püütakse panna uskuma, et Sa oled liiga nõudlik, kontrolliv või kärsitu. Kuna Su partner käitub meeldivalt ega väljenda viha või vastumeelsust millegi suhtes, mida Sa teha palud, siis tekib Sinus süütunne, kui Sina vihastad, et asjad ikka tegemata on. Igasugune käitumine Sinu partneri poolt, mis paneb Sind kahtlema oma tajudes või selles, kes sa oled, võib olla emotsionaalselt vägivaldne, ning passiiv-agressiivne käitumine on koos hullutamistaktikaga kindlasti nimekirja eesotsas.


Pidev kaos, kriiside tekitamine. Kuna seda iseloomustavad pidevad probleemid ja ebakõlad, siis selline käitumismuster tekitab Sinus pidevat ärevust ja rahutust. Draama või kaose tekitamine pakub mõnele inimesele põnevust, eriti neile, kes oma probleemidele keskenduda ei taha ja tähelepanu teistele suunavad ning kes oma sisemist tühjust tegevusega täitma peavad, olles võib olla kasvanud keskkonnas, milles harmoonia ja rahu tundmatud suurused olid. Pidev kaos võib olla ka inimese sisemaailma peegeldus ning see on ka üheks piirialase isiksushäire tunnuseks.


Pidev kriitika. Pidev kriitika võib olla verbaalse vägivalla väljendus. Sellega on tegemist siis, kui Su partner pidevalt osundab Su vigadele, puudustele või eksimustele. Sageli tehakse seda ”abistamise” või ”juhendamise” egiidi all, et Sa ikka areneda ja paremaks inimeseks saada võiks, kuid ära sellesse lõksu lange – pideva kriitika ainus eesmärk on Sinu häbistamine ja soov panna Sind endas kõhklema, et Sa end halvasti tunneksid, sest siis on Sind lihtsam kontrollida ja/või manipuleerida tegema seda, mida Su kaaslane parajasti tahab.


Pidev süüdistamine. See väljendub selles, et Su partner süüdistab Sind kõiges, mis valesti on. Kõik on alati Sinu süü, Sa teed alati midagi valesti, valmistad alati pettumust, näitad kogu oma oleku ja tegevusega seda, et Sa teda ei armasta.


Privaatsusest ilmajätmine. Selline käitumine on omane paljudele väärkohtlejatele, näiteks asjade kontrollimine, e-kirjade lugemine, kotti vaatamine jms. Privaatsusest ilmajätmise üks vorm on ka piiride ületamine (näiteks vannituppa järgnemine, kehaosade krabamine).

Privaatsusest ilmajätmine on emotsionaalse vägivalla vorm, mida ei pruugita kasutada selleks, et teist inimest kontrollida või temaga manipuleerida, kuid sõltumata sellest, kas seda tehakse meelega või mitte, võib see tekitada väga suurt piinlikkust.


Reputatsiooni hävitamine. See on pidev vigade ülespuhumine; teiste ees alandamine, kritiseerimine või mõnitamine; teise saavutuste mahategemine. Siia hulka kuulub ka partneri kohta valetamine, et teiste inimeste arvamust temast mõjutada, või tagaselja tema vigade või läbikukkumiste arutamine.


Seksuaalne ahistamine. Soovimatu seksuaalse alatooniga surve avaldamine või seksuaalse loomuga füüsiline või sõnaline käitumine.


Sinu saladuste sinu vastu kasutamine. Sellist emotsionaalset vägivalda nimetatakse intiimse info kasutamiseks alandamise eesmärgil.


Sinu tegevuse õõnestamine ja saboteerimine. See võib oma alatuses kuuluda passiiv-agressiivse käitumise juurde. Selle emotsionaalse vägivalla avaldumisvormi heaks näiteks on olukord, kui Sa tahad teha midagi või minna kuhugi ja Su partner teeb näo, et talle see sobib, aga hiljem hakkab ta Sa tegevust takistama.


Sümboolne vägivald. Kuigi emotsionaalne vägivald kätkeb reeglina vaid mittefüüsilisi vägivallatsemise vorme, võivad sellega siiski kaasneda niinimetatud sümboolse vägivalla juurde kuuluvad liigutused (näiteks näpuga näo ees vehkimine, rusika näitamine) ja tegevused (asjade loopimine, Sulle kalli asja lõhkumine), mille eesmärk on Sind hirmutada ja enda kontrolli all hoida.


Vaikiv tõrjumine. Seda kasutatakse partneri vastu tavaliselt siis, kui ei saada oma tahtmist. Selline vaikimine võib kesta tunde või isegi päevi.

Sellist müüri ehitamise taktikat kasutavad teistest emotsionaalsetest vägivallatsejatest sagedamini nartsissistid. Paljud arvavad, et nartsissistidel on suur ego ja ülikõrge enesehinnang, kuid tegelikult kaitseb see nende niinimetatud ebakindlus ja bravuur väga habrast ego.Verbaalne rünnak. See on eriti tõhus emotsionaalse vägivalla vorm ja see võib sisaldada kõiki alljärgnevas loetelus olevaid elemente:

 • Sõimamine ja sajatamine;

 • Sarkasm või nii-öelda ”narrimine”, et Sind maha suruda või Sinus halba enesetunnet tekitada;

 • Sinu arvel naja tegemine, sageli teiste ees;

 • Käsutamine ja sinu kohtlemine teenijana.

Nii nagu füüsiline vägivald kahjustab keha, nii mõjub verbaalne rünnak hinge ja vaimu vägistamisena, lüües haavu, mis on visad paranema.


Vägivaldsed ootused. Selliste ootustega on tegemist siis, kui esitatakse oma partnerile ebamõistlikke nõudmisi. Vägivaldsete ootuste hulka kuulub eeldus, et Sa heidad kõik kõrvale, et tema vajadusi rahuldada, et ta tahab kogu Su tähelepanu, nõuab pidevalt seksi või seda, et Sa veedad kogu oma aja temaga jne. Sellisele inimesele ei ole kunagi võimalik meele järele olla, sest alati saaks teha midagi enamat.


Ähvardav käitumine. Siia kuuluvad kaudsed ja otsesed ähvardused või negatiivsed kommentaarid, mille eesmärk on Sind hirmutada või enda kontrolli all hoida. Siia alla käib ka iga vaidlusega kaasnev ähvardus lahutada, või kui Sa seksuaalseid nõudmisi ei täida, siis kõrvalsuhtesse astumisega hirmutamine.


Emotsionaalse vägivalla poolt tekitatud tagajärjed on rängad, nendeks võivad olla: depressioon, motivatsioonipuudus, segadus, keskendumisraskused või suutmatus otsuseid langetada, madal enesehinnang, väärtusetuse ja läbikukkumise tunne.


Kui tundsid eelnevas loetelus ära Sinu elus esinevat emotsionaalset vägivalda ja Sa soovid vägivallaga kaasnevatest valusatest tunnetest vabaneda, julgustan Sind abi otsima teraapiast! Terapeut abistab ja toetab Sind keeruliste käitumis- ja mõttemustrite lahtiarutamisel ja nende mõjude tervendamisel. Sinu elu paraneb märkimisväärselt kui oma läbielamisi vabastad ja seeläbi tervened. Sa tunned end energilisemana ja rohkem kohal. Rohkem endana. Elurõõm ja elutahe leiavad taas tee Su ellu.

Comments


bottom of page